Vad är BACKSTAGE Orust

BACKSTAGE Orust är en vision om en plattform för kultur- och platsutveckling, men med några stolta och härliga kliv redan bakom sig.

Inom det VGR-finansierade kultursamverkansprojektet ”Kultursystem på Nordöstra Orust” föddes idéen om BACKSTAGE Orust och en processgrupp började arbeta mot att förverkliga den. 

Sommaren 2021 genomförde vi ett sprakande rikt kulturfyrverkeri och ett hundratal deltagande kreatörer välkomnade tusentals besökare. Publiken fick möta samtidskultur i en levande landsbygdsmylla. Det sprakade loss av konst, musik, film, konsthantverk, scenkonst, odling, barnkultur, mathantverk, omställning och byggnadsvård i varenda lada, magasin, kvarn, gård, mejeri och trädgård. Eventet 2021 har redan givit många ringar på vattnet i form av ökad samverkan och vi jobbar nu mot att kunna genomföra flera framtida fyrverkerier.

Visionen är att etablera en platsspecifik kreativ infrastruktur vars stomme är ett årligt återkommande kulturfyrverkeri och en levande digital plattform. Med plattformen och fyrverkeriet vill vi knyta samman de hundratals kreativa aktörer som är verksamma i vårt landsbygdsområde och förstärka effekten av det myller av kulturella initiativ som är karakteristiskt här. Besökare lotsas med hjälp av den digitala plattformen att varva kultur med natur- och kulturarvsupplevelser.

Energinav och motor är de kreativa aktörernas lust och drivkraft. Deras otämjda verksamhet ska förbli otyglad samtidigt som den ingår i och stödjs av den kreativa infrastruktur vi vill bygga upp.

BACKSTAGE Orust stärker platsen både inifrån och utifrån. Genom att samverka bygger vi vår identitet samtidigt som vi sätter Nordöstra Orust på kartan för besökare och lockar människor och verksamheter att flytta hit, för det är här det händer!

Varför?

Kultur och kulturaktörer har stor betydelse för platsers utveckling. När många kulturaktörer verkar på en plats kan det uppstå en klusterverkan som stärker hela platsen, dess utveckling, övrigt näringsliv och den enskilde kulturaktören. BACKSTAGE Orust kommer att föda fram oväntade konstellationer och presentationsformer, skapa förutsättningar för att testa nya idéer samt identifiera och skapa möjlighet att utveckla nya platser för kultur.

Bild: MUMA (MUral Modern Art) är en av aktörerna i BACKSTAGE Orust och är ett exempel på hur konst och hembygds- och kvinnohistoria samverkar för att utveckla en plats genom kultur.