2021 var året då en längre tids kultursamverkan och platsutvecklingsprojekt i vårt landsbygdsområde utmynnade i processgruppen BACKSTAGE Orust. Processgruppen riktade in sitt fokus på den glöd, driv och mångfald av kreativa uttryck som karakteriserar vår natur- kulturarv- och samtidskonstrika plats och på att utveckla funktioner som kan förstärka effekterna av detta kreativa kraftfält. Vi tänkte att varje aktör vill fortsätta att göra precis det som hen glöder för och är urbra på men med större möjlighet att utvecklas i samverkan med andra utövare. Vi fann snabbt hundratals verksamma aktörer inom samtidskonst, musik, konsthantverk, byggnadsvård, scenkonst, mathantverk, omställning och kulturarv.

Under 2021 genomförde vi ett pilotprojekt där vi mobiliserade och manifesterade aktörer under ett tvådagarsevent som döptes till BACKSTAGE Orust. Eventet fick genomslag långt över förväntan, mer än 100 aktörer deltog och det hade över 2000 besökare under de två dagarna. Piloten genomfördes i VGR-projektet Kultursystem på Nordöstra Orust som gick under namnet spotlightORUST. För att ta del av det guld och stjärnfall som BACKSTAGE Orust 2021 bjöd på kan du därför följa den här länken till spotlightORUSTS hemsida